REGERINGENS NYA ELCYKELPREMIE

PENGARAN FÖR ELCYKELPREMIEN ÄR SLUT FÖR 2018. NYA PENGAR KAN EVENTUELLT KOMMA TILL 2019. MER INFO KOMMER!Privatpersoner som fyllt 18 år som köper en ny elcykel, kan ansöka om en premie/bidrag på 25 procent, max 10.000 kr (det gäller hobby- eller leksaksfordon). Det handlar om ett bidrag per person. Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som köper en ny elcykel, från och med detta datum ska spara kvittot för att kunna ansöka om bidraget. På kvittot måste det framgå vilken cykel det gäller, genom till exempel ett ramnummer eller annat ID-nummer.

Ansökningsformuläret för att söka bidrag för elcykel öppnar 1 februari 2018. Ansök här! 

För att få bidrag
Elcykelpremien gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot. För cyklar som är köpta mellan 20 september och 31 december 2017 gäller 6 månader från och med 1 januari 2018. Det kommer att dröja en bit in på våren innan du som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald. Tills ansökan öppnar är det bra att tänka på följande saker:
 • Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år.
 • Premien kan användas en gång per person.
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer (ej samordningsnummer) för att kunna ta del av permien.
 • Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel. 
 • Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och hand-elcykel. 
 • Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard. 
 • Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer, som också ska framgå av kvittot eller en annan handling. Detta kan återförsäljaren av elfordonet hjälpa till med. 
 • Elmoped eller elmotorcykel måste ha ett så kallat CoC, som är en typ av fordonsintyg.
 • Elcykel måste vara CE-märkt eller överensstämma med standarden SS-EN 15194 Cyklar – Elassisterade cyklar – EPAC.
 • Du kan få upp till 25 procent av priset, eller maximalt 10 000 kronor, i bidrag. Till exempel: 
Om ditt fordon kostar 20 000 kr får du 5 000 kr (25 procent) i bidrag.
Om fordonet kostar 40 000 kr får du 10 000 (25 procent) i bidrag .
Om fordonet kostar 50 000 kr får du 10 000 kr (max-summan) i bidrag.

Elcykel
Elcyklarna som omfattas av bidraget delas in i två kategorier. Den ena är elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter). Den andra typen är elcyklar med trampor, där:
 • Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.
 • Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind. 
 • Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim. 
Om ett fordon är konstruerat för att drivas med en tramp- och vevanordning men har en motor med nettoeffekt på 250-1000 watt klassas som en elmoped, och inte som en elcykel.

Övrig information
Förordningen träder i kraft den 1 februari 2018. Om du har frågor är du även välkommen att kontakta naturvårdsverket direkt via mejl eller telefon 010-698 10 00.
kundtjanst@naturvardsverket.se