Hur fungerar BusinessBike?

BusinessBike är ett företag som erbjuder förmåncyklar för anställda. Arbetsgivaren kan erbjuda förmånscyklar till sina anställda för en friskare hälsa på arbetsplatsen